Цени на курсовете

Цени на курсове по английски език в базите на фондация Английски клуб за учебната 2020-2021 година.

Годишната и срочната такси се заплащат до 30 септември 2021г. Таксата за Втория срок се заплаща до 31 януари 2022 г.

Записалите се курсисти след 30 септември заплащат месечна такса. Ако желаят могат да заплатят срочна такса през втория срок.

Месечната такса се заплаща до 10 число на текущия месец .

Учебниците се капарират до 30 юни и се доплащат до 30 септември. Регистрационната такса от 30 лв. не подлежи на възстановяване.

След тези срокове се начисляват 5% за закъсняло плащане.

Молим родителите за коректност при плащането на таксите. Фондация “Английски клуб” е на самоиздръжка, не ползва държавен бюджет, нито средства от фондове или дарения за извършване на обучителната си дейност.

Банкови реквизити – Моля, при желание за плащане по банков път, поискайте данните за банков превод от управителя на базата, в която се обучавате.

Благодарим ВИ за разбирането!

 Информация за цените можете да получите от управителя на избраната от Вас база за обучение.