Цени на курсовете

Цени на курсове по английски език в базите на фондация Английски клуб за учебната 2023-2024 година.

1. Видове такси

Годишната и срочната /за първи срок/ такси се заплащат до 30 септември 2023г. Таксата за Втория срок се заплаща до 31 януари 2024 г.

Месечната такса се заплаща до 10 число на текущия месец . При закъсняло плащане таксата се повишава с 5 %. Това се налага за повишаване ефективността на организацията в школата. При неплащане на таксата до 20 -то число, курсистът се изключва от обучение.

2. Отстъпки и правила за регистрация

Всички регистрирани курсисти до 30 юни на текущата година ползват отстъпка. Близнаците ползват 15% отстъпка от общата сума. Регистрацията е валидна след заплащане на регистрационна такса от 50 лв. Тази сума се приспада от първата платена вноска в началото на учебната година. При отказ на кандидат-курсиста, сумата не се възстановява.

3. Учебници

Заплащане на учебници: Учебниците се заплащат допълнително в офисите на фондацията до 31 септември.

Молим родителите за коректност при плащането на таксите. Фондация “Английски клуб” е на самоиздръжка, не ползва държавен бюджет, нито средства от фондове или дарения за извършване на обучителната си дейност.

4. Начини на плащане

Заплащането на обучителните такси се извършва по 2 начина:

  • По банков път 

Банкови реквизити – Моля,   поискайте данните за банков превод от управителя на базата, в която се обучавате.

  • В брой в съответния офис 

5. Цени /в лева/. Цените важат за базите във Варна и София за учебната 2023/2024 година.

Категория Месечна таксаСрочна таксаГодишна такса
Регистрация до 30 юни /1 дете/155 лв.600 лв. x 21140 лв.
Регистрация до 30 юни /2 деца/150 лв.590 лв. x 2 1130 лв.
Регистрация след 30 юни /1 дете/175 лв.690 лв. x 2 1330 лв.
Регистрация след 30 юни /2 деца/170 лв.670 лв. x 2 1300 лв.
FCE, CAE, IELTS 190 лв. 760 лв.
Възрастни /индивидуално/
Полуиндивидуално
420 лв./16 уч.ч.
260 лв/уч.
Близнаци10% намаление върху общата такса