Международни проекти

Участие на фондация Английски клуб в проекти

1 Компютри за училищата
Доставка на 200 компютри за училищата в Търговище
Корпуса на мира
2001г., 1000 долара

2 Мостове за образование
Реализация на 2 международни езикови лагера
Американската фондация „Мостове за образование”
200-2003г., 78 000 лв

3 DiGi – Дигиталната грамотност при обучението по чужди езици
Приложение на мултимедия и образователен софтуер при обучението по чужди езици
НА Сократ
2004г., 1500 евро

4 Медиите – ключово място за срещи в Европа
Ролята на медиите за интеркултурен диалог
НА Сократ
2003-2005г. Асоцииран партньор, 4 500 евро

5 Награда за млади читатели на съвременна европейска литература
Ролята на съвременната европейска литература в живота на младия европеец
НА Сократ
2006 – 2009г. Асоцииран партньор, 4 500 евро

6 Корените на Европа
Исторически аспект за произхода на европейските нации
НА Сократ
2006 – 2009г. Асоцииран партньор, 4 500 евро

7 Митове и идентичност в Европа
Ролята на митовете при съхранение идентичния произход на Европа
НА Сократ
2006 – 2009г. Асоцииран партньор, 4 500 евро

8 Децата – пазители на Европейската история
Участието на децата в съхранение ценността на историята
НА Сократ
2007-2009г. Асоцииран партньор, 4 500 евро

9 История на Европа
www.learningateurope.net
Онлайн състезание по история с участието на 8 европейски държави
По проект на Университета в Милано
2006- 2007г. самофинансиран

10 Надеждите и очакванията на младото поколение в Европа
Онлайн форум с Франко Фратини
2006г. самофинансиран

11 Променящото се поведение на новите поколения
Онлайн форум с Аладжо Роса
2006 самофинансиран

12 Ценностната система на европейския гражданин
Утвърждаване на човешките ценности в младите европейзи
Английски клуб
2005-2008г., 65 000 лв.

13 Корените на Европа
Изготвяне на поредица от учебни филми за структурите на Европейски съюз
ДАМС
6900 лв

14 Ефективно учене и преподаване на чужди езици
Разработване на техника за редуциране на стреса при обучението по чужди езици
Европейска комисия.
32 000 евро