Обучение по английски за най-малките

Как малките деца учат чужд език:

  • чрез игра и редуване на образователни  активности;
  • чрез рими, песни и готови езикови модели;
  • чрез докосване, усещане, пробване и разпознаване;
  • чрез цялостна английска езиковата среда, както са научили майчиния си език;
  • чрез любими теми – My favorite things, My feelings, Family and Friends, Shopping and Food, Animals and Toys и др.

The Jolly Phonics System

•Представя основните английски звукове и техните графични изображения буквите, всеки чрез история, песен и движение.

•Показва на децата как да използват знанието си за звуковете, за да четат и пишат.

•Подобрява финната моторика и връзката око-ръка.

Phonics book