Курсове по Немски език

Фондация “Английски клуб” предлага и курсове по Немски език, разделени според възрастовата група:

  • Обучение по немски език за ученици 1 – 4 клас .

Обучението се провежда 2 пъти седмично по 2 уч.часа в удобен за учениците график.Въвеждаме децата в началните стъпки на немския език постепенно и неусетно те сами започват да използват думи и фрази,най-често използвани в съвременния немски език.

Програмата включва :

1. Ограмотяване и затвърждаване на придобитите знания.

2.Учебно съдържание ,съобразено с възрастта и интересите на децата.

3.Плавно и постепенно навлизане в интересни теми от ежедневието и директно приложими в немска среда.

4.Обучението се провежда по системата Planetino.

  • Обучение по немски език за ученици 5 – 8 клас .

Обучението се провежда 2 пъти седмично по 2 уч.часа по график съобразен със смените в училище.

Обучението е съобразено с езиковите знания на учениците,които се разделят на групи от

По 6 – 8 ученика , в зависимост от нивото им на владеене на немски език: А 1.1 ,А 1.2 , А2.1, А2.2 ,В 1.

Програмата включва :

1. Учебна система състояща се от минимум 2 части : учебник и учебна тетрадка.

  1. Плавно поднасяне на новия материал и непрекъснатото му затвърждавене през периода на обучението.
  2. Заложен допълнителен материал,който допълва и разширява знанията на ученика,според целите на нивото.

4.Регулярно тестване на знанията. След всеки урок има заложена проверка на граматичните и лексикални знания на ученика,които са неразривно свързани и с уменията му за говорене, слушане ,разбиране и писане .

5.Работи се по учебната система Beste Freunde.

  • Обучение по немски език за ученици 9 – 12 клас .

Обучението се провежда 2 или 3 пъти седмично по 2 / 3 уч.часа, в зависимост от графика на учениците. Програмата включва :

1. Учебна система съобразена със съответното ниво на ученика.

2.Подготовка за сертификатни нива и матура .

3.Голям брой лексикални и граматични упражнения и тестове имащи за цел плавното преминаване от една тема към друга, тяхната взаимовръзка и задължително изразяване на собствено мнение по заложените теми.

4.Писане на есета и редовна проверка на знанията с включване на допълнителни материали имащи за цел добро сътрудничество в екип или по зададени работни проекти.

Предлага се обучение както в групи ,така и индивидуално или онлайн.

5.Работи се по системата Menschen A1, A2, B1, B2, C1

  • Обучение по немски език за възрастни

Заложено е обучение по общ немски ,разговорен немски и специализиран немски за работа в сферата на хотелиерството,кулинарията и здравеопазването.

Обучението включва групи от по 5 -10 души или индивидуално,в зависимост от потребностите на курсистите.

Предлага се и опреснителен курс за съответното ниво А1, А2, В1.

Учебната програма включва теми от ежедневието и професията за специализирания немски,актуализирани съобразно изискванията на общата европейска езикова рамка.Заложени са и голям брой часове за устни упражнения с цел развиване на правилни правоговорни умения по немски език и свободното изразяване на курсиста в зададена по време на обучението тема.

Работи се по системата Menschen, Deutsch im Hotel, Deutsch im Krankenhaus.