Международни изпити по английски език

Подготовката за международни изпити по английски език: FCE, CAE, IELTS се провежда по Общата европейска езикова рамка.

Как да се запиша за FCE/ CAE  ? – Всеки желаещ да се включи в обучението подлежи на входящ диагностичен тест и определяне на входящо ниво. При висока езикова култура кандидата подлежи само на техническа подготовка.

За кого са изпитите? – Изпитът е подходящ   за ученици от горните курсове, които желаят да кандидатстват в наши и чужди университети както и за възрастни, които желаят да работят в чужбина или да продължат академичната си подготовка.

Обучението е групово /6-8 човека в група/.
Има възможност и за обучение в групи по двама.

Подготовката за FCE и  САЕ се провежда се в два модула – Езиков и Технически.

Езиков модул – подходящ е за кандидати, чието ниво при стартиране на подготовката е В2. Модулът се провежда в рамките на 6 месеца /по 20 -24  уч.ч. месечно/ . Обучението се провежда по учебник.

Технически модул – провежда се в рамките на 3 месеца и включва провеждане и обсъждане на готови тестове по формата на изпита. По време на техническата подготовка се формират умения за провеждане на самия изпит като се усвоява  допълнителна лексика и се тренира подхода на кандидата при всяка отделна изпитна задача.

Продължителността на обучението се фиксира в зависимост от началното ниво при включване в обучение и  от степента на усвояване на материала от ученика.

Какво представлява изпита?

Изпитът се състои от пет части:

· Четене

· Писане

· Употреба на езика

· Слушане с разбиране

· Говорене

FCE съответства на ниво B2 (Vantage) от Общоевропейската езикова рамка.

CAE съответства на ниво С1 (Effective Proficiency) от Общоевропейската езикова рамка.

Таксата е месечна и включва обучение от 16-18 уч.ч. на месец. Цена: 150 лв./месец . Кандидатът за международен сертификат се обучава докато на пробните изпити достигне 80% успеваемост.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА IELTS?

IELTS е международно признат изпит по английски език за прием във висшите учебни заведения (университети и колежи). Изпита покрива четирите основни езикови умения- четене, писане, слушане и говорене.

Материалите са откъси на различна тематика в реална академична среда, както и примерни ситуации от ежедневието. Явяващите се трябва да демонстрират отлични умения за разбиране на текст на английски език и свобода на изразяване, както писмено така и говоримо.

Богатия речников запас, набор на граматични конструкции и словосъчетания и правилната им употреба в речта са задължителни за успешното представяне на изпита.