Курсове по английски език за възрастни

Разговорен английски в индивидуална, полуиндивидуална и групова форма на обучение от 1 юли 2021 год. Обучението е с продължителност 2 месеца.Възможност за гъвкав график. Контакти: 0899 939294

Фондация “Английски клуб” предлага разнообразни възможности за обучение по английски език на възрастни. Всеки обучаващ се може да избере различна форма на обучение, съобразена с неговото ниво,  конкретни образоватени нужди, финансови и времеви възможности.

1. Общ английски

Начинаещи и Напреднали.

Курсовете по английски език за възрастни се провеждат в нива по Общата европейска езикова рамка – А1,А2,В1,В2,С1 и С2. Всяко ниво се състои от 80 учебни часа и се провежда в два модула по 40 уч.ч. Системата на обучение е “LIFE” на National Geographic и всяко ниво включва по два модула . Обучението е индивидуално или полуиндивидуално. Групово обучение е възможно при фирми в група от 6-8 човека в едно ниво. Цената е 420 лв на модул .

2. Индивидуални уроци по английски език

Индивидуалните уроци по английски език се провеждат след провеждане на тест за определяне на ниво, изготвяне на график на посещенията /месечно се покриват 16 учебни часа/, контакт с провеждащ обучението преподавател и закупуване на учебник. Цената е месечна и възлиза на 320 лв. При интензивно обучение се извършва нова калкулация в зависимост от броя на часовете месечно.Цената търпи договаряне в зависимост от нивото , спецификата на обучение и честотата на посещенията.

3. Разговорен английски

Обучението се извършва индивидиуално или полуиндивидуално при възрастни. Цената се договаря според интензивността на уроците и честотата на посещение на обучаемия.

4. Бизнес английски

Обучения на корпоративни клиенти от преподаватели с богат преподавателски и бизнес опит.

1. In company . Програмата е подходяща за бизнес клиенти и включва 100 уч.ч.Говорене, Бизнес кореспонденция, Слушане с разбиране, Анализ на данни, графики, Говорене по телефон.

2. My bank programme Програмата е с продължителност 100 уч.ч./ниво и е подходяща за обучение на банкови служители и финансисти. Включва Първа част по учебници за Бизнес английски и Специализирана Втора част, която клиентите предврително определят като теми преди началото на курса.

Обучението се провежда по стандарта на Общата европейска езикова рамка.