Курсове по английски език за възрастни

Форма на обучение:  индивидуална, полуиндивидуална и групова форма при присъствено или онлайн обучение /по Скайп/

Продължителност на курса за ниво: 100 учебни часа, които включват 2 модула по 50 часа

Система на обучение: LIFE /National Geographic Cengage Learning/

Цена: Цената на индивидуалното обучение е месечна и възлиза на 320 лв /17 уч.часа/. Цена на полуиндивидуалното обучение е 220 лв/месец. Цена на груповото обучение на модул е 420 лв.

График на обучението: Курсове започва на 1 число на всеки месец

Контакти: 0899 939294

Информация за курсовете по Общ английски за Начинаещи и Напреднали:

Курсовете по английски език за възрастни се провеждат в нива по Общата европейска езикова рамка – А1,А2,В1,В2,С1 и С2. Всяко ниво се състои от 100 учебни часа и се провежда в два модула по 50 уч.ч. Системата на обучение е “LIFE” на National Geographic и всяко ниво включва по два модула . Обучението е индивидуално или полуиндивидуално. Цената за индивидуално обучение е месечна и възлиза на 320 лв/17 учебни часа.Групово обучение е възможно при фирми в група от 6-8 човека в едно ниво. Цената е 420 лв на модул .

Информация за курсовете по Разговорен английски

Обучението се извършва индивидиуално или полуиндивидуално при възрастни. Цената се договаря според интензивността на уроците и честотата на посещение на обучаемия.

 Информация за курсовете по Бизнес английски

Обучения на корпоративни клиенти от преподаватели с богат преподавателски и бизнес опит.

1. In company . Програмата е подходяща за бизнес клиенти и включва 100 уч.ч.Говорене, Бизнес кореспонденция, Слушане с разбиране, Анализ на данни, графики, Говорене по телефон.

2. My bank programme Програмата е с продължителност 100 уч.ч./ниво и е подходяща за обучение на банкови служители и финансисти. Включва Първа част по учебници за Бизнес английски и Специализирана Втора част, която клиентите предврително определят като теми преди началото на курса.

Информация за курсове по Медицински английски

Обучението по Медицински английски се провежда индивидуално. Цената за индивидуално обучение е 25лв/час.Курсовете по Медицински английски се провеждат по специализирани учебници за медицински специалисти.

Обучението във всички курсове се провежда по стандарта на Общата европейска езикова рамка.