Курсове по английски език за ученици 1-4 клас

1. Първокласници 

Курсовете по английски за ученици от Първи клас включват модул „Ограмотяване”. Уроците се провеждат 2 х 2 уч. ч. седмично с продължителност 40 мин./уч.ч.    Обучението се провежда по системи на National  Geographic  в групи от 6-8 деца.

Обучението продължава  през цялата учебна година   и по желание на родителите продължава през летния период.

Характеристика на обучението по английски език за първокласници

2. Курсове по английски за ученици от 2-4 клас 

Обучението се провежда по системата  Wonderful World / National Geographic Learning/  в групи от 6-8 деца.  Предварителното определяне на нивото е задължително. Курсовете се провеждат в смяна обратна на училищната в присъствена форма /по изключение онлайн/ 2 пъти по 2 уч.ч. седмично.