Курсове по английски за ученици от 1 до 8 клас

А. Курсове по английски език за ученици 1-4 клас

1. Първокласници Курсовете по английски за ученици от Първи клас включват модул „Ограмотяване”. Уроците се провеждат 2 х 2 уч. ч. седмично с продължителност 40 мин./уч.ч.    Обучението се провежда по системи на National  Geographic  в групи от 6-8 деца. Обучението продължава  през цялата учебна година   и по желание на родителите продължава през летния период.Характеристика на обучението по английски език за първокласници

2. Курсове по английски за ученици от 2-4 клас 

Обучението се провежда по системата  Wonderful World / National Geographic Learning/  в групи от 6-8 деца. Предварителното определяне на нивото е задължително. Курсовете се провеждат в смяна обратна на училищната в присъствена форма /по изключение онлайн/ 2 пъти по 2 уч.ч. седмично.

В. Курсове по английски език за ученици от 5-8 клас

Обучението в курсовете по английски език във фондация Английски клуб се провежда по учебници на National Geographic

Графикът включва 2 х 2 уч.ч. седмично в обратна смяна на училищната смяна. Учебният час е с продължителност 40 мин. Това обучение е полезно за амбициозни ученици от 5-8 клас, които целят подготовка за международни сертификати. Обучението включва езикова подготовка с цел повишаване на уменията Четене с разбиране, Писане, Граматика, Слушане с разбиране и Говорене.

По-ниските нива са адаптирани за ученици от 5-8 клас, които имат трудности с училищната програма. В такива случаи препоръчваме включване в групи, които са в помощ на училищната програма по английски език.

Специално за седмокласници предлагаме курсове с еднократна посещаемост през седмицата. Курсове се провеждат 1/един път седмично по 3 учебни часа. Обучението включва обучение с по-умерена интензивност предвид ангажираността на курсистите по време на учебната година.

Обучението се провежда в групи по 6-10 ученици.  Учебниците са издания на National Geographic Learning.

Курсовете по английски език за ученици от 5-8 клас продължават през цялата учебна година  в обратна смяна на училищната  и по желание на родителя продължава и през летния период.

Всяко ниво завършва с финален изпит и сертификат, в който фигурира нивото на обучаемия съгласно нивата в Общата европейска езикова рамка.

Преподавателите във фондация Английски клуб са филолози и специалисти по лингвистика с модерен подход и любов към работата.

Два пъти годишно се провеждат презентации пред родителите по предварително зададена тема от Председателя на фондацията.