Курсове по английски език

Курсове по английски език за ученици 1-8 клас

Международни изпити към Университета Кеймбридж

Курсове за възрастни

Медицински английски

Цени на курсовете

Фондация “Английски клуб” е школа за обучение по английски и немски езици и провежда курсове за ученици и възрастни в базите си в София – кварталите Гео Милев, НДК, Овча купел и Люлин 4; гр.Варна – до Община Варна и гр.Търговище – в сградата на ЦКБ. Курсовете се провеждат в групи и индивидуално. Групите са от 6-10 човека.

Учебната година започва на 26 септември. Регистрацията за включване в курсовете за следващата учебна година с % отстъпка започва от 1 май и продължава до 30 юни. Курсистите, нови или от настоящи, могат да се включват в курс и след тази дата, но не ползват отстъпка.

Всички желаещи да бъдат обучавани в школата подават заявление в избраната от тях база и се явяват на входящ тест за определяне на ниво. Изборът на подходящ график за обучение в курсовете зависи от нивото на курсиста и графика на групите.

Обучението се извършва по учебни системи на National Geographic – www.ngl.cengage.com При обучението курсистът разполага с учебник, учебна тетрадка и CD, които закупува отделно от таксата за обучение. Материалът се преподава в час и се упражнява допълнително в домашни условия, където се пишат и домашните. Краят на всяко ниво завършва с изходящ тест и сертификат.

Учениците правят презентации като част от учебната програма два пъти годишно пред родителите по зададена тема от Председателя на фондацията.

Заплащането при груповите обучения се извършва месечно / до 10-то число на текущия месец/, срочно/през първата седмица на всеки срок или веднъж годишно / до 30 септември /.

Индивидуалните курсисти във фондация “Английски клуб” извършват плащане на месец по 350 лв. на числото от месеца, на което е започнало обучението. Това включва 17 учебни часа.

Продължителността на учебния час във фондация “Английски клуб” е 40 мин.

Фондация “Английски клуб” извършва обучението по чужди езици съобразно Общата европейска езикова рамка.