Курсове по английски за възрастни

Общ Английски и Бизнес английски

1. Общ английски

Общ английски – Начинаещи и Напреднали. Курсовете се провеждат в нива по Общата европейска езикова рамка – А1,А2,В1,В2,С1 и С2. Всяко ниво се провежда с продължителност 60 уч.ч. Групите включват 5-8 обучаеми. Групата стартира само при минимален състав от 5 курсисти. Цена на курса – 620 лв.

2. Индивидуални уроци .. Цената търпи договаряне в зависимост от нивото , спецификата на обучение и честотата на посещенията..Таксата е месечна. При 16 учебни часа месечно, цената е 450 лв./месец за обучение по Общ Английски. При по-висока интензивност цената търпи корекция.

3. Разговорен английски. 

Обучението се провежда в групи и индивидуално. Цената на обучението е както при курсовете по Общ английски.

4. Бизнес английски.

Обучението е индивидуално или групово при корпоративни оферти. Цената е по договаряне.