Бази

Фондация “Английски клуб” разполага с езикови центрове в София и страната. Базите в гр. София се намират в кварталите Гео Милев, НДК, Овча купел и Люлин 4. Извън столицата: в гр.Варна – до Община Варна и гр.Търговище – в сградата на ЦКБ

 

Езикови центрове на фондация “Английски клуб” в гр.София

База Гео Милев

База НДК

База Овча купел

 База Люлин

Езикови центрове на фондация “Английски клуб” в страната

База Варна

База Търговище

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ФИЛОСОФИЯ на фондация “Английски клуб”

Мисията на Фондация “Английски клуб” да насърчава постигане на отлични резултати се реализира чрез работата в екип на всички нива, планиране на дейностите и приложението им. Нашият високо квалифициран екип работи върху усъвършенстване на интегрирана работна програма за повишаване на мотивацията. Фондация “Английски клуб” не формулира минимален праг, който ако се надхвърли ще считаме, че обучението е качествено, а има стремеж към постоянно развитие. Дефиницията за качество във фондация “Английски клуб” търси баланс между чисто академичното качество и пазарното качество.

Фондация “Английски клуб” интегрира дейностите в класната стая с реалния живот. Ние се стремим да осигурим обучение , което да е търсено на пазара, да съответства на настоящите и бъдещи нужди на клиентите ни като първостепенни потребители, като балансира между нуждите на обучаемите за тяхното собствено развитие и нуждите на обществото от образовани граждани, с много добро ниво на владеене на чужди езици и европейска ценностна система.

ДЕТЕТО е централния обект в нашата философия. Ние целим откриване на истинските заложби и възможности на децата и осигуряваме помощ при професионалната им ориентация. В непрекъснат контакт сме с родителите.

Международните езикови лагери, провеждани през лятото, са реална промоция на гражданската ни позиция и нашата убеденост в бъдещето на Обединена Европа.