Асоциирано партньорство

Име на проекта Програма Години на изпълнение Партньори
Медиите – ключово място за срещи в Европа Коменски 1 2005 – 2008 Холандия, Полша, Испания, Португалия, Турция
Награда за млади читатели на съвременна европейска литература Коменски 1 2005 – 2008 Франция, Полша, Люксембург, Румъния
Корените на Европа Коменски 1 2006 – 2009 Германия, Турция, Румъния,Швеция, Гърция, Италия
Митове и идентичност в Европа Коменски 1 2006 – 2009 Норвегия, Испания, Гърция, Унгария, Франция
Децата – пазители на Европейската история Коменски 1 2006 – 2009 Полша, Хаоландия, Турция