English Club Culture Lab

 Лаборатория по култура на фондация “Английски клуб”

Това е една инициатива на фондация Английски клуб за ученици, които се вдъхновяват от литература, наука и култура. Мисията на нашето ново начинание е да въвлечем повече ученици да изучават културите на различни народи и да ги вдъхновяваме да четат литературни творби.

Фондация “Английски клуб” интегрира дейностите в класната стая с реалния живот. Чрез Лабораторията по култура ние се стремим да осигурим обучение , което да е търсено на пазара, да съответства на настоящите и бъдещи нужди на нашите ученици като балансира между нуждите на обучаемите за тяхното собствено развитие и нуждите на обществото от образовани граждани, с много добро ниво на владеене на чужди езици и европейска ценностна система.

ДЕТЕТО е централния обект в нашата философия. Ние целим откриване на истинските заложби и възможности на децата и осигуряваме помощ при професионалната им ориентация.

Лабораторията по култура ще се провежда веднъж седмично по предварително зададена програма за месеца. Желаещите да се включат в нашите занимания трябва да се обадят на тел. 0899 939294, Розета Стойчева.