IELTS

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА IELTS?

IELTS е международно признат изпит по английски език за прием във висшите учебни заведения (университети и колежи). Изпита покрива четирите основни езикови умения- четене, писане, слушане и говорене.

Материалите са откъси на различна тематика в реална академична среда, както и примерни ситуации от ежедневието. Явяващите се трябва да демонстрират отлични умения за разбиране на текст на английски език и свобода на изразяване, както писмено така и говоримо.

Богатия речников запас, набор на граматични конструкции и словосъчетания и правилната им употреба в речта са задължителни за успешното представяне на изпита.

Фондация “Английски клуб” провежда подготовка за изпита в два модула:

  1. Езиков модул: Модулът включва езикова подготовка и повишаване на нивото по основните езикови умения. Продължителността на модулът е 4 месеца /60 учебни часа/.
  2. Технически модул: Модулът включва подготовка по формата на изпита в частите Reading, Listening, Writing – Part 1 and Part 2, Speaking. Продължителността на модула е 2 месеца / 30 уч.ч./

Кандидатът може да се включи само в единия модул по избор.

Обучението е групово или индивидуално. Цената е месечна. При груповото обучение цената е 140 лв/месец. При индивидуалното обучение, цената е е 320 лв./месец.

Подготовката може да се провежда присъствено или онлайн по Скайп. Смесената форма също е възможна.