Скайп курс-английски-възрастни

Фондация “Английски клуб” извършва обучение по английски език за възрастни по Скайп. Обучението се извършва по график предварително уточнен с преподавател. Обучението важи за всички нива по Общата европейска езикова рамка и се осъществява по системата LIFE на National Geographic Cengage Learning.

Цена – 35 лв./учебен час от 40 мин.

Контакти: 0899 939294, Р.Стойчева