Образователна философия

Фондация „Английски клуб” е неправителствена организация, която има за предмет на дейност чуждоезиково обучение, участие в международни проекти, преводаческа дейност и организиране на образователен туризъм.

Фондацията е на пазара на чуждоезиковото обучение от 20 години. През това време бе сертифицирана за качество, за международна иновативна дейност в сферата на чуждоезиковото обучение,  като Изпитен център на Тринити колидж Лондон и като Подготвителен център за подготовка на Кеймбридж изпити .

В учебната дейност най-ярко се откроява подготовката на нашите ученици за изпитите PET, FCE, CAE,  IELTS, . Успеваемостта на изпитите е 96,8%.

В резултат на натрупания опит от международни партньорства фондация „Английски клуб” успя на помогне на много училища да участват в международни проекти .

Важен елемент от нашата дейност е организирането на летни международни езикови лагери. Повече от 2000 ученици от различни европейски държави са участвали в нашите лагери.

Фондацията разполага с пет бази – София / Гео МилевНДКОвча купел и Люлин 4; гр.Варна – до Община Варна и гр.Търговище – в сградата на ЦКБ . И шестте бази са модерно обзаведени и подходящи за чуждоезиково обучение с европейско качество.
Високо квалифициран екип от филолози реализира дейността на фондацията. Целият екип е с международен преподавателски опит.

Фондация Английски клуб се ръководи от Управителен съвет начело с Председател.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ФИЛОСОФИЯ на фондация “Английски клуб”

Мисията на Фондация “Английски клуб” да насърчава постигане на отлични резултати се реализира чрез работата в екип на всички нива, планиране на дейностите и приложението им. Нашият високо квалифициран екип работи върху усъвършенстване на интегрирана работна програма за повишаване на мотивацията. Фондация “Английски клуб” не формулира минимален праг, който ако се надхвърли ще считаме, че обучението е качествено, а има стремеж към постоянно развитие. Дефиницията за качество във фондация “Английски клуб” търси баланс между чисто академичното качество и пазарното качество.

Фондация “Английски клуб” интегрира дейностите в класната стая с реалния живот. Ние се стремим да осигурим обучение , което да е търсено на пазара, да съответства на настоящите и бъдещи нужди на клиентите ни като първостепенни потребители, като балансира между нуждите на обучаемите за тяхното собствено развитие и нуждите на обществото от образовани граждани, с много добро ниво на владеене на чужди езици и европейска ценностна система.

ДЕТЕТО е централния обект в нашата философия. Ние целим откриване на истинските заложби и възможности на децата и осигуряваме помощ при професионалната им ориентация. В непрекъснат контакт сме с родителите.

Международните партньорства са резултат от стремежа на екипа ни да съдейства процесите на евроинтеграция на България. Създаване на европейски академичен имидж на образователната система на България е основен елемент на нашата философия.

Международните езикови лагери, провеждани през лятото, са реална промоция на гражданската ни позиция и нашата убеденост в бъдещето на Обединена Европа.