Медицински английски

Обучението по Медицински английски се провежда индивидуално и в групи.
Цената за индивидуално обучение е 24 лв/час
Групите се формират от максимум 4 човека. Цената е 420 лв за ниво с продължителност 60 уч. ч.