Лятна интензивна програма

Лятната интензивна програма на изучаване на английски език включва ежедневно обучение СУТРИН /2 учебни часа от 9,00 ч. до 10,20 ч. всяка сутрин/

Програмата е предназначена за ученици от 1-ви до 4-ти клас и цели надграждане на училищното ниво и / или наваксване в нивото от учебната година. Обучението включва интензивно усвояване на уменията Четене, Слушане с разбиране, Четене, Писане и граматически упражнения и Говорене.

Цената е месечна и възлиза на 280 лв.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНАТА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА