Лятна занималня

Дневна програма на Лятна занималня за дните от понеделник до четвъртък

В петък се провежда еднодневна екскурзия

 8,30 – 9,00 ч  –    Посрещане на децата и настолни игри

9,00 –  10,20   –    Уроци по английски език според нивото на учениците

10,20 – 10,30   –   Закуска /плод/

10,30 –  11,10   –   Моята ценностна система /Уважение, Приятелство, Честност, Отговорности и др./

11,10 – 12,00   –   Проект „Създаване на околна среда“

12,00  –  12,30   –   Обяд / Обядът и закуските се носи от дома/

12,30  –  14,00   –  Време за занаяти и музика, игри

14,00  –   15,00  –  България – моята родина /Модул История/

15,00  –    16,00  –  България  – моята родина / Модул География/

16,00  –  17,00  –  Художествена литература /Четене и драматизация на приказки/

17,00  –   18,00  –  Игри

Целодневното обучение включва игрови методи на преподаване и цели усвояване на знания по отделните дисциплини и развиване на любознателността и желанието за учене. Подходящо е за деца  от шестгодишна възраст  до ученици от 5 – 6  клас. Цената за 1 месец е 490 лв. Цената за 2 седмици е 290 лв.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ – ШКОЛА