НОВИНИ

РЕГИСТРАЦИЯ

за КУРСОВЕ по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК през учебната 2021/2022 година

Фондация “Английски клуб”

провежда присъствено обучение по английски език. Изключение правят курсистите от други държави или населени места, в които фондацията няма открити бази.

Промоционален период за регистрация 1 май 2021 – 30 юни 2021
Курсове по английски език за деца
Курсове по английски език за деца