Летни обучения и дейности

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ ПО

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

ЛЕТНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ЗА ДЕЦА  И ВЪЗРАСТНИ

ПОДГОТОВКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИЗПИТИ  –  IELTS, FCE, CAE

XIX ЛЕТЕН  ЕЗИКОВ ЛАГЕР