Летни курсове за възрастни

Летни езикови курсове за възрастни

1. Общ английски

Общ английски – Начинаещи и Напреднали. Курсовете се провеждат в нива по Общата европейска езикова рамка – А1,А2,В1,В2,С1 и С2. Всяко ниво се провежда с продължителност 60 уч.ч. Групите включват 5-8 обучаеми. Цена на курса – 520 лв.

2. Индивидуални уроци .. Цената търпи договаряне в зависимост от нивото , спецификата на обучение и честотата на посещенията..Таксата е месечна. При 16 учебни часа месечно, цената е 350 лв./месец.

3.Разговорен английски. 

Обучението се провежда в групи и индивидуално. Цената на обучението е както при курсовете по Общ английски.