Ниво на владеене на английски

Ниво на владеене на английски език

Нивото на владеене на английски език е от ключово значение.

Могат ли да участват в лагера ученици, които никога не са изучавали английски? – Не!
Нивото на владеене трябва да бъде минимум А2.

Определяне на нивото на владеене на езика
Всеки един лагерник ще бъде включен в малка група от максимум 10 човека, които са на неговото ниво на владеене на езика.

Политиката на фондация Английски клуб включва индивидуална работа с учениците. Правилното начално определяне на нивото е необходимо, за да могат учениците да работят заедно и преподавателят да може да задава задачи с еднаква трудност за всички в групата. Програмата е направена така, че да може да осигури широка гама от задания и упражнения по говорене, слушане и писане на определеното ниво.

Ако преподавателят прецени може да размества ученици от група в група с цел улесняване в усвояването на езика и създаване на по-добра учебна атмосфера.

Напредък в обучението

В края на обучението/лагера всеки ученик получава сертификат за завършване.

Тъй като всеки ученик е уникален ние не можем да предвидим точно какъв напредък ще бъде регистриран при всеки по време на нашата програма на обучение.

Важно е да отбележим, че по време на лагера всеки подлежи на около 60 часа говорене на чужд език, което се равнява на хорариума от часове в едно българско училище за една учебна година.

Нива на владеене на чужди езици по Общата европейска езикова рамка.

Галерия на лагера