Медицинска информация за лагера

Формуляри
Фондация Английски клуб изисква медицинска бележка от личния лекар. Формулярът се носи и се предава на Директора на лагера при пристигане. Изисква се инфокартон.

Нито един ученик не може да участва в лагера без медицинска осигуровка.

Медицинско обслужване в лагера
В лагера има медицинско лице на повикване 24 ч. в денонощието. В стаята на Директора на лагера има медицинска чанта с превързочни материали в случай на леки случаи на порязване. За по-сериозна медицинска интервенция се намесва лекар. При по-сериозни случаи пострадалия се завежда в близкото специализирано медицинско заведение.

По време на лагера ако е необходимо ученикът да посети/ бъде посетен от лекар/зъболекар фактура/бележка със стойността на лечението/лекарства ще бъде изпратена на родителите за покриване от осигуровката.

Лекарства
Ако лагерникът приема постоянно лекарства под някаква форма, това трябва да е отразено в медицинската бележка. Необходимо е да се отрази и дозата и честотата на приемане на лекарствения препарат.

Ако лагерникът е алергичен или трябва регулярно да приема медикамент под формата на инжекция, родителите трябва да дадат пълни инструкции на Директора на лагера. Моля, личният лекар да отрази алергиите към които е предразположен ученика.