Регистрация за курс по английски език

Регистрация за курс по английски език

Регистрацията за летните курсове и за курсовете по английски език през учебната 2020/2021 година започва от 1 май. Промоцията за отстъпка в цената изтича на 30 юни.

Желаещите да се включат в курсовете могат да попълнят формуляра, до който води линка по-долу, но е също необходимо да дойдат в една от базите ни, за да положи входящ тест за определяне на ниво.

Регистрационен формуляр