Курсове по английски език за ученици

Фондация “Английски клуб” е школа за обучение по английски и немски езици и провежда курсове за ученици и възрастни в базите си в София – кварталите Гео Милев, НДК, Овча купел и Люлин 4; гр.Варна и гр.Търговище . Курсовете се провеждат в групи и индивидуално. Групите са от 6-10 човека.

Кога започваме: Учебната година започва на 26 септември. Регистрацията за включване в курсовете по английски език за следващата учебна година с % отстъпка започва от 1 май и продължава до 30 юни. Курсистите, новопостъпили или настоящи, могат да се включват в курс и след тази дата, но не ползват отстъпка.

Как да се запишете: Всички желаещи да бъдат обучавани във фондация Английски клуб подават заявление в избраната от тях база и се явяват на входящ тест за определяне на ниво. Изборът на подходящ график за обучение в курсовете зависи от нивото на курсиста и графика на групите.

Учебни системи и материали: Обучението се извършва по учебни системи на National Geographic – www.ngl.cengage.com в присъствена или онлайн /при извънредна обстановка в страната/ форми на обучение. При обучението курсистът разполага с учебник, учебна тетрадка и CD, които закупува отделно от таксата за обучение. Материалът се преподава в реално време според графика на обучение в присъствена или в онлайн форма. Ученикът се упражнява допълнително в домашни условия, където се пишат и домашните. При онлайн форма домашното се сканира/снима и се изпраща на приподавателя по установената платформа. Краят на всяко ниво завършва с изходящ тест и сертификат.

През летния период организираме летни курсове по английски.

Учениците, извън учебната програма, правят презентации два пъти годишно пред родителите по зададена тема от преподавателя. При онлайн формата родителите също присъстват при презентиране на идеите на детето.

Заплащане на таксите: Заплащането при груповите обучения се извършва месечно / до 10-то число на текущия месец/, срочно/през първата седмица на всеки срок или веднъж годишно / до 30 септември/.

Индивидуалните курсисти във фондация “Английски клуб” извършват плащане на месец по 390 лв на числото от месеца, на което е започнало обучението. Това включва 17 учебни часа.

Продължителността на учебния час във фондация “Английски клуб” е 40 мин.

Фондация “Английски клуб” извършва обучението по английски език съобразно Общата европейска езикова рамка.