НОВИНИ

РЕГИСТРАЦИЯ
за КУРСОВЕ по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК през учебната 2023/2024 година
Вие желаете да включите детето си или друг член на семейството в езиков курс през учебната 2023/24 година. За да резервирате  място, моля попълнете Регистрационната форма.
За да определим точно нивото Ви е необходимо да се свържете с наш офис и да уговорите ден и час за определяне на ниво.
Освен това е необходиво да заплатите
Регистрационната такса от 50 лв. / Тази сума се приспада от първата вноска през новия учебен период. /
Тази такса ни дава основание да заявим учебници.
Благодарим Ви, че избрахте фондация “Английски клуб”!
Фондация “Английски клуб” провежда присъствено обучение по английски език.
Изключение правят курсистите от други държави или населени места, в които фондацията няма открити бази.

Промоционален период за регистрация 1 май 2023 – 30 юни 2023