Фондация Английски клуб – Търговище

Адрес: ул.Христо Ботев
/ Сградата на Еко Стил Строй 90/
Търговище

Управител на База Търговище –  Нели Ямболиева, моб. 089 448 0286

Фондация „Английски клуб“ на 20 години!

От 1 януари 2021 год. фондация Английски клуб, гр.Търговище, има нов дом. Нашата обновена база е на ул.”Христо Ботев”, до училище “Христо Ботев”.

Верни на своите ученици, ние продължаваме в своето трето десетилетие да обучаваме нашите малки и големи ученици на чужди езици. Освен това предлагаме  съботна „Детска  академия“ за деца от 4 до 6 години. Под формата на различни забавни игри ще правим първи стъпки в математиката, английския език и новите технологии. Ще развиваме логическото мислене и лидерските качества у децата.

Занятията се провеждат от квалифициран преподвател. Работим в малки групи – до 8 деца.

Местата са ограничени. Запишете Вашето дете до 30 декември. За второ дете в семейството правим и специални отстъпки. Повече информация на тел:  089 448 0286 – Нели Ямболиева