Фондация Английски клуб – Търговище

Адрес: ул.Васил Левски 5, ет 2
/ Сградата на ОКС/
Търговище

Управител на База Търговище –  Нели Ямболиева, моб. 089 448 0286

Фондация „Английски клуб“ на 20 години!

Специално предложение за най-малките ученици имаме в Английски клуб.

Организираме съботна „Детска  академия“ за деца от 4 до 6 години. Под формата на различни забавни игри ще правим първи стъпки в математиката, английския език и новите технологии. Ще развиваме логическото мислене и лидерските качества у децата.

Занятията се провеждат от квалифициран преподвател. Работим в малки групи – до 8 деца.

Местата са ограничени. Запишете Вашето дете до 30 октомври. За второ дете в семейството правим и специални отстъпки. Повече информация на тел:  089 448 0286 – Нели Ямболиева