Заплащане на такси

Уважаеми клиенти, при започване на курс се заплаща такса.

Вие можете да платите по два начина:

  1. По банков път като поискате банкова сметка от управителя на офиса, в който се обучавате.
  2. В брой в съответния офис.

При заплащане на месечни такси, моля спазвайте сроковете на плащане – до 10-то число на текущия месец.

При заплащане на срочни и годишни такси, заплащането се извършва до 10 октомври.

Благодарим Ви за коректното отношение!

Цени на курсове