Индивидуални курсове за възрастни

Летни курсове с индивидуален план за обучение се препоръчва за възрастни с гъвкаво работно време и при работа на смени. Курсовете могат да се провеждат присъствено или онлайн. Обучението покрива изискванията по Общата европейска езикова рамка /ОЕЕР/.

Продължителност на едно ниво: 40-50 учебни часа;

График на посещенията: Според заетостта на курсиста и възможностите на преподавателя, но не по-малко от 16 учебни часа месечно;

Нива на обучение: А1, А2, В1, В2, С1, С2 по ОЕЕР;

Учебници: Life /Cengage Learning/;

Цена: 350 лв./месец. При формат Полуиндивидуално обучение /двама човека в група/ цената е 450 лв.