23 години Английски клуб

Началото беше поставено на 21 декември 2000 год. в гр.Търговище. То беше по-скоро емоционално. Това начало ни зареди с огромен обем от енергия и идеи. Постепенно емоциите дадоха предимство на учебната дейност и плановете за развитие на фондацията.

Не са много организациите, които могат да се похвалят със стабилен и високо професионален екип. Фондация “Английски клуб” още от самото си съдаване разполага с много добри преподаватели , за които екипът, идеите  и  визията на фондацията са от съществено значение.

Непосредсвено зад основния екип от преподаватели стоят вече десетки години тези, които ни подкрепят и помагат във всяко начинание. Това са: Марияна Бахчеван /юрист/, Валентина Джаджарова /счетоводител/, Гергана Тошева, Натали Лазарова /уебмастър/, Анета Милева /журналист/, Ива

Свидна Динева /туроператор/ и много други.

Необходимо е да споменем и бивши наши учители, които по различни причини вече не работят при нас като Боряна Ботева, Силвия Петрова, Анастасия Барева, Ивелина Балабанова, Гергана Василева, Славка Славчева.

Седем години след началото през 2000-та година, ние започнахме етапът на разширяване и откриване на нови бази. Първата такава беше в гл.Антоново, последвах в гр.Шумен, гр. В.Търново, гр.Варна. През 2012 година, през м. юни открихме първата база в София. Последваха още 3 бази и в процес на подготовка  са още 2 бази.

Първоначалната емоция отдавна се превърна в усилена работа и  прилагане на последователна политика в търсене на  баланса между пазарниите механизми и  академичния подход.