График на курсове

Графикът за посещение на курсовете по английски език за ученици е съобразен със смяната в училище. По нива предварителният график се формира след 15 септември след обявяване на училищната смяна на учениците.