Бизнес английски

Обучения на корпоративни клиенти от преподаватели с богат преподавателски и бизнес опит.

Забележка: Обявените цени са базисни. Те подлежат на договаряне.

1. In company . Програмата е подходяща за бизнес клиенти и включва 100 уч.ч.Говорене, Бизнес кореспонденция, Слушане с разбиране, Анализ на данни, графики, Говорене по телефон. Цена за групово обучение: 7-8 човека – 480 лв./ 9-10 човека – 440 лв./човек над 10 човека – 410 лв./човек Индивидуално обучение – 21 лв./уч.ч. При първоначално авансово плащане от 400 лв. цената на индивидуалното обучение е 18 лв.уч.ч.

2. My bank programme Програмата е с продължителност 100 уч.ч./ниво и е подходяща за обучение на банкови служители и финансисти. Включва Първа част по учебници за Бизнес английски и Специализирана Втора част, която клиентите предврително определят като теми преди началото на курса. Втората част представлява 30% от обучението.Преподавателят подготвя детайлна целева програма за групата и я представя в рамките на три дни след определяне на темите. Цената при групово обучение е 480 лв./обучаем. За групи над 7 човека е 430 лв./човек. Индивидуално обучение – 21 лв./уч.ч. При първоначално авансово плащане от 400 лв. цената е 18 лв.уч.ч.