Английски в предучилищна възраст

Кога? – Курсовете се провеждат два пъти седмично по 60 минути в групи до 8 деца в база Гео Милев /за гр.София/

Система на обучение – Look – Starter /National Geographic learning

Целите на обучение включват изграждане на умения за:

* разпознаване и назоваване на основни цветове, различни видове животни, предмети и обекти в заобикалящия свят;

* разпознаване и назоваване на  цифрите до 20, количествени множества на предмети (Колко са? Колко струва?), дните от седмицата, сезоните;

* разпознаване и назоваване на  звуците в езика, формиране и изписване на букви, идентифициране на звуците в думите;

* описване на познати предмети и картини (голям/малък, висок/ нисък, красив/грозен, бял/черен), лични вещи и опит, следвайки образец на учителя: „Аз мога да…“, „ Аз имам…“, „ Аз харесвам“, „Аз не мога…“, „ Аз не харесвам…“ ;

* усвояване на  езикови структури сбързани с моментни желания и настроения: „Мога ли да пия вода?“, „Мога ли да ползвам тоалетна?“, „Гладен/а съм…“, „ Пие ми се вода“, „Студено ми е“ и т.н;

* адекватна реакция и изпълняване на  команди, следвайки  инструкции.