Онлайн график

Онлайн графикът дава възможност на всеки курсист на фондация “Английски клуб” да се включи в подходящото ниво. Системата, която използваме за обучение на ученици е Wonderful World на National Geographic Cengage Learning.

За да се включите в обучение по определено ниво е необходимо да се свържете с преподавател от школата чрез Контактната ни форма, за да уточните нивото си и да изберете група, в която да се включите според вашето свободно време.

Моля, изберете ниво на обучение:

Wonderful World 1

Wonderful World 2

Wonderful World 3

Wonderful World 4

Wonderful World 5

Wonderful World 6

Онлайн обучение по английски език за възрастни