Медицински английски

 

medical_englishМЕДИЦИНСКИ АНГЛИЙСКИ

Обучението по Медицински английски се провежда индивидуално и в групи.
Цената за индивидуално обучение е 21 лв/час
Групите се формират от максимум 4 човека. 

Курсовете по Медицински английски се провеждат по специализирани учебници за медицински специалисти.