Курсове по английски език за възрастни

DIGITAL CAMERA

Курсове по английски език за възрастни

Програми за възрастни:

1. Общ английски

Начинаещи и Напреднали.

Курсовете по английски език за възрастни се провеждат в нива по Общата европейска езикова рамка – А1,А2,В1,В2,С1 и С2. Всяко ниво се състои от 120 учебни часа и се провежда в два модула по  60 уч.ч.  Системата на обучение е “LIFE”  на  National Geographic  и всяко ниво включва по два модула .   Обучението е индивидуално или полуиндивидуално.  Групово обучение е възможно при фирми в група от 6-8 човека в едно ниво. Цената е по договаряне.

2. Индивидуални уроци по английски език

Индивидуалните уроци по английски език се провеждат след провеждане на тест за определяне на ниво, изготвяне на график на посещенията /месечно се покриват 16 учебни часа/, контакт с провеждащ обучението преподавател и закупуване на учебник. Цената е месечна и възлиза на 320 лв. При интензивно обучение се извършва нова калкулация в зависимост от броя на часовете месечно.Цената търпи договаряне в зависимост от нивото , спецификата на обучение и честотата на посещенията.

3. Разговорен английски

Индивидиуално или полуиндивидуално обучение.