Коледни презентации

Коледни презентации на фондация Английски клуб

Фондация Английски клуб провежда два пъти годишно /през декември и април/ презентации през родителите по зададена предварително тема от Председателя на фондацията.

Целите на презентациите включват развитие на умението Говорене в учениците, придобиване на умения за подготовка и представяне на идеи по зададена тема пред публика, усвояване на допълнителна лексика и знания в различни сфери на познанието. Освен това, презентациите на нашите ученици пред родителите е пряко свързана с външната оценка на нашия екип от родителите.

Презентации във фондация Английски клуб се провеждат от 2012 година.

Всеки ученик подготвя презентация по темата с помощта на своя преподавател по английски език в школата.

Презентацията е с продължителност макс. 5 минути и може да бъде направена на РР или на хартиен носител. Презентацията се изнася на английски език.

Коледни презентации
Коледни презентации на фондация Английски клуб

Коледни презентации на фондация Английски клуб

Коледните презентации 2017 г, ще се проведат на тема „Модата през вековете“ по следния график:

База Търговище – 25 ноември 2017 г.

База Варна – 1 декември 2017 г.

База НДК – 8, 9 и 10 декември 2017 г.

База Овча купел – 16 декември 2017 г.

База Гео Милев – 17 декември 2017 г.

Източници на идеи получаваме от сайтовете: Khan Akademy и Make me genius

Учениците разработват презентация с помощта на учителя. Желателно е родителите да не се намесват, особено важи за прекалено амбициозните родители. Нивото на презентацията се съобразява с нивото на учениците, а не с нивото на родителите.