Бизнес английски

Бизнес английски

Бизнес английски

 

Бизнес английски

Обучения на корпоративни клиенти от преподаватели с богат преподавателски и бизнес опит.

 

1. In company . Програмата е подходяща за бизнес клиенти и включва 100 уч.ч.Говорене, Бизнес кореспонденция, Слушане с разбиране, Анализ на данни, графики, Говорене по телефон.

Бизнес английски

Бизнес английски

2. My bank programme Програмата е с продължителност 100 уч.ч./ниво и е подходяща за обучение на банкови служители и финансисти. Включва Първа част по учебници за Бизнес английски и Специализирана Втора част, която клиентите предврително определят като теми преди началото на курса.

 

Обучението се провежда по стандарта на Общата европейска езикова рамка.