За родители

Уважаеми родители,

В тази част на нашия уебсайт ще можете да откривате полезна информация за процеса на обучение, съобщения, формуляри за обратна връзка с вас и схемата за оценяване на вашите деца. Периодично вие ще получавате информация по имейл на личната ви поща за вашето дете и прогреса, който то регистрира при обучението си при нас.

Моля, информирайте ни по всяко време за проблеми при подготвяне на домашните задания и изисквайте подробна информация от преподавателя на вашето дете.

Очакваме мнението ви за изготвяне на графика през новата учебна година.

Формуляр за обратна връзка. Този формуляр ще получавате периодично на пощата ви с оценки и коментар за представяне на вашето дете.

feedback