Проекти на Английски клуб

  • ii PROGRAMME

Фондация „Английски клуб“ инициира програма „Вдъхновение и въображение“.

Програмата включва 3 проекта:

1/.Конкурс за есе на тема “ Моето пролетно вдъхновение“/ My springtime inspiration/ – срок за предаване на есетата 30 март 2018 г. Есето трябва да бъде от 140 до 260 думи. Оценката на есетата са на база: content, range, accuracy, organisation and cohesion, register and format. Есето трябва да бъде написано на английски език.

2/.Easter presentations – „My talents“.

3/. Summer Language Camp.

Основна цел на програмата: Да проучим източниците на вдъхновение за учениците, чрез което децата да се научат да инициират дейности в живота си.

Специфични цели:

  1. Да обогатим речника си.
  2. Да придобием умение да правим писмени работи, презентации и да участваме в екипна дейност.
  3. Да открием начини за вдъхновение при реализиране на различни задачи.