Летни езикови курсове за възрастни

Летни езикови курсове за възрастни

 

1. Общ английски

Общ английски – Начинаещи и Напреднали. Курсовете се провеждат в нива по Общата европейска езикова рамка – А1,А2,В1,В2,С1 и С2. Всяко ниво се провежда с продължителност 60 уч.ч.

2. Индивидуални уроци .. Цената търпи договаряне в зависимост от нивото , спецификата на обучение и честотата на посещенията..

3.Разговорен английски. 

 Обучението се провежда в групи и индивидуално в рамките на 60 уч.ч. Цената на обучението е както при курсовете по Общ английски.

4. Медицински английски

Обучението по Медицински английски се провежда индивидуално.