IELTS курсове

Курсове – подготовка за международния изпит по английски език IELTS във фондация „Английски клуб“
Начало: 1 ноември 2018 г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА IELTS?
IELTS е международно признат изпит по английски език за прием във висшите учебни заведения (университети и колежи). Изпита покрива четирите основни езикови умения- четене, писане, слушане и говорене.

Материалите са откъси на различна тематика в реална академична среда, както и примерни ситуации от ежедневието. Явяващите се трябва да демонстрират отлични умения за разбиране на текст на английски език и свобода на изразяване, както писмено така и говоримо.

Богатия речников запас, набор на граматични конструкции и словосъчетания и правилната им употреба в речта са задължителни за успешното представяне на изпита.