Регистрация за курсове по английски език за учебната 2018-2019 година

Регистрация за курсове по английски език  за учебната 2018-2019

Фондация „Английски клуб“ провежда регистрация за курсовете по английски език на ученици за есенно-зимния период на 2018/2019 учебна година в базите си  в София, Варна и Търговище. При регистрация до 30 юни курсистите ползват отстъпка на месечната, срочната и годишната такса.  При регистрация се заплащат 30лв./парите се приспадат от първата такса през септември/. Без заплащане на рег.такса регистрацията не важи. Регистрацията можете да извършите на място в офисите на фондацията или по банков път.

Повече информация за курсовете https://goo.gl/9kU1RT

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН  ФОРМУЛЯР

  Учебни системи и нива по Общата европейска езикова рамка във фондация Английски клуб

Учебни системи във фондация Английски клуб