Лятно училище – школа

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ – ШКОЛА

ПОЛУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Начало:                                    15 юни 2020 г

Честота на провеждане:    Понеделник – Петък

Време:                                      8,30-12,30 ч / 4 астрономически часа/

 

 

ПРОГРАМА:                              Всеки ден програмата включва 3 модула.

МОДУЛ 1:                                Уроци по английски език – всеки ден по 2 учебни часа. Целта на обучението е попълване на пропуски според съответното ниво и надграждане на нивото.

МОДУЛ 2:                                “Make me genius” project:

  1. В тунела на историята – Как са живеели хората в Древен Египет, Древна Гърция, Рим, в Средновековието, в Ренесанса, в Епохата на Индустриализацията в сравнение с Модерната епоха –  ежедневие, традиции, храна, жилища, битови навици.
  2. Ботаника – части на растенията, хранене на растенията, наблюдение с микроскоп, засаждане на семена, семената като храна на животните и човека.
  3. Зоология – домашни животни – любопитни факти.
  4. Човешкото тяло – устройство и функции.
  5. Феномени – процеси и вещества

Продължителността на този модул е 60 мин. всеки ден.

МОДУЛ 3:                                Изобразително изкуство и занаяти – 60 мин. – Проекти