Летни курсове по английски език

Летни курсове по английски език

Летните курсове по английски език в София, Варна и Търговище се организират през лятната ваканция като таксата се формира на база двукратно или трикратно посещение седмично. Това дава възможност да децата да използват времето си по-гъвкаво. Обучението е разделено на модули в различните нива. Това улеснява  обучаемите да продължат в следващ модул въпреки отсъствието им за определен ваканционен период.

Фондация „Английски клуб“ стартира Регистрацията за Летните курсове по английски език за деца, ученици и възрастни .

1. Летни курсове по английски за 1-4 клас – Курсът започва от 10 юни 2020 г..

2. Летни курсове по английски за 5-8 клас– Курсът започва от 20 юни 2020 г

3. Интензивни курсове за подготовка на изпитите FCE, CAE, IELTS – Курсът започва от 2  юли 2020 г

4. Летни курсове по английски за възрастни  – Курсовете са индивидуални и могат да стартират по желание на обучаемия и  с интензивност избрана от курсиста.

Летните курсове по английски език се провеждат в базите ни в:

  1. София:

      2. Варна /до Община Варна / 

      3. Търговище /в сградата на ЦКБ/