Курсове по английски за седмокласници

Курсове по английски език за седмокласници

Фондация Английски клуб предлага курсове по английски специално за седмокласници. Курсове се провеждат 1/един път седмично по 3 учебни часа. Обучението включва обучение с по-умерена интензивност предвид ангажираността на курсистите по време на учебната година.

Обучението се провежда в групи по 6-10 ученици в ден подходящ за всички тях. Цената се формира на база  75% от цената за нивото. Учебниците са издания на National Geographic.

Курсове по английски за седми клас

Курсове по английски за седми клас