Курсове по английски език 2020/21 учебна година

Курсове по английски език във фондация Английски клуб

Курсове по английски за ученици 1-4 клас

Курсове по английски за ученици 5-8 клас

Курсове по английски за седмокласници

Подготовка по английски за FCE, CAE, IELTS

Курсове по английски за възрастни

Бизнес английски

Медицински английски

Цени на курсове

Курсове по английски език

Фондация „Английски клуб“ е школа за обучение по английски и  немски езици и провежда курсове за ученици и възрастни в базите си в София –  кварталите Гео МилевНДКОвча купел и Люлин 4; гр.Варна – до Община Варна и гр.Търговище – в сградата на ЦКБ. Курсовете се провеждат в групи и индивидуално. Групите са от 6-8 човека.

Учебната година започва на 26 септември. Регистрацията за включване в курсовете по английски език за следващата учебна година  с % отстъпка започва от 1 май и продължава до 30 юни. Курсистите могат да се включват в курс  и след тази дата, но не ползват отстъпка.

Всички желаещи да бъдат обучавани във фондация Английски клуб подават заявление в  избраната от тях база и се явяват на входящ тест за определяне на ниво. Изборът на подходящ график  за обучение в курсовете  зависи от  нивото на курсиста  и  графика на групите.

Обучението се извършва  по учебни системи на National Geographic –  www.ngl.cengage.com   При обучението курсистът разполага с учебник, учебна тетрадка и CD, които закупува отделно от таксата за обучение.  Материалът се преподава в час и се упражнява допълнително в домашни условия, където се пишат и домашните.  Краят на всяко ниво завършва с изходящ тест и сертификат.

Учениците, извън учебната програма, правят презентации два пъти годишно пред родителите по зададена тема от преподавателя.

Заплащането при груповите обучения се извършва месечно / до 10-то число на текущия месец/, два пъти годишно/през първата седмица на всеки срок или веднъж годишно / до 7 октомври/.

Индивидуалните курсисти във фондация „Английски клуб“ извършват плащане на месец по 250 лв на числото от месеца, на което е започнало   обучението. Това включва 17 учебни часа.

Продължителността на учебния час във фондация „Английски клуб“ е 40 мин.

Фондация „Английски клуб“ извършва обучението по английски език съобразно Общата европейска езикова рамка.