• Cambridge exams
  • adults

XVI – ти ЛЕТЕН ЕЗИКОВ ЛАГЕР 2017 XVI – ти ЛЕТЕН ЕЗИКОВ ЛАГЕР 2017

Летен езиков лагер на английски език. Провежда се във Варна, в хотел Св.Никола, на брега на Черно Море. Лагерът е за ученици от 9 до 17 години.

Курсове