Цени на курсовете

 Цени на курсове по английски език за учебната  2019-20

Цени на курсове по английски език в базите на фондация Английски клуб за учебната 2019-2020 година.

Годишната и срочната такси се заплащат до 30 септември 2019г.   Таксата за Втория срок се заплаща до 31 януари 2020 г.

Записалите се курсисти след 30 септември заплащат месечна такса. Ако желаят могат да заплатят срочна такса през втория срок.

Месечната такса се заплаща до 10 число на текущия месец .

Учебниците се заплащат до 30 септември.

След тези срокове се начисляват 5%  за закъсняло плащане.

Молим  родителите за коректност при плащането на таксите. Фондация „Английски клуб“ е на самоиздръжка, не ползва държавен бюджет, нито средства от фондове или дарения за извършване на  обучителната си дейност. 

Банкови реквизити – Моля, при желание за плащане по банков път, поискайте данните за банков превод от управителя на базата, в която се обучавате.

Благодарим ВИ за разбирането!

Промоционален период /до 30 юни/ След 30 юни 2019
 курсисти месечна такса – 90лв./ x  8 месеца/

срочна такса – 355 лв

годишна такса – 690 лв.

месечна такса – 95лв./ x  8 месеца/

срочна  такса – 370лв

годишна такса – 720лв.

Брат/сестра месечна такса – 85 лв./ x  8 месеца/

срочна  такса – 335 лв

годишна такса – 650 лв.

месечна такса – 90лв./ x  8 месеца/

срочна такса – 355 лв

годишна такса – 690 лв.

Близнаци Единият близнак ползва

50% отстъпка в зависимост от периода на регистрация.

Седмокласници – 3 уч.ч./веднъж седмично:

–  При регистрация до 30 юни –  80лв / мес.

– При регистрация след 30 юни – 85 лв,/мес.

Възрастни 2х2 уч. ч. на седмица
Индивидуално обучение 320 лв / месечно
2 човека 210лв / месечно
Групово обучение

5-6 човека

по договорка
Сертификатни нива 2х2 уч. ч.  на седмица при езикова подготовка

2х2 ч. при техническа подготовка

CAE/ FCE/ IELTS 120лв /месечно
PET 100лв/месечно
Индивидуално обучение 320лв/месечно