Цени на курсовете

 Цени на курсове по английски език за учебната  2017-18

Цени на курсове по английски език в базите на фондация Английски клуб за учебната 2017-2018 година.

Годишната и срочната такси се заплащат до 30 септември 2017 г. включително първата месечна такса за м.октомври. Таксата за Втория срок се заплаща до 31 януари 2018 г.

Месечната такса се заплаща до 10 число на текущия месец за всеки месец след октомври.

След тези срокове се начисляват 5%  за закъсняло плащане.

Молим  родителите за коректност при плащането на таксите. Фондация „Английски клуб“ е на самоиздръжка, не ползва държавен бюджет, нито средства от фондове или дарения за извършване на  обучителната си дейност. 

Благодарим ВИ за разбирането!

 

Промоционален период /до 30 юни/ След 30 юни 2017
 курсисти месечна такса – 84 лв./ x  8 месеца/

срочна такса – 330 лв

годишна такса – 630 лв.

месечна такса – 88 лв./ x  8 месеца/

срочна  такса – 340 лв

годишна такса – 650 лв.

Брат/сестра месечна такса – 80 лв./ x  8 месеца/

срочна  такса – 315 лв

годишна такса – 600 лв.

месечна такса – 84 лв./ x  8 месеца/

срочна такса – 330 лв

годишна такса – 630 лв.

Близнаци Единият близнак ползва

50% отстъпка в зависимост от периода на регистрация.